Đà Nẵng:Tóm gọn kẻ vào khách sạn “chôm” 300 triệu đồng của du khách