Đà Nẵng xử phạt 2 người làm giả, phát tán kết quả xét nghiệm COVID-19

Đà Nẵng xử phạt 2 người giả mạo, phát tán kết quả xét nghiệm COVID-19. Ảnh chụp kết quả bị làm giả
Đà Nẵng xử phạt 2 người giả mạo, phát tán kết quả xét nghiệm COVID-19. Ảnh chụp kết quả bị làm giả
Đà Nẵng xử phạt 2 người giả mạo, phát tán kết quả xét nghiệm COVID-19. Ảnh chụp kết quả bị làm giả
Lên top