Đà Nẵng: Vừa phòng dịch, vừa phòng chống tội phạm

Lực lượng Công an tại Đà Nẵng được huy động 100% vừa thực hiện phòng chống dịch vừa phòng chống tội phạm. Ảnh: Thuỳ Trang
Lực lượng Công an tại Đà Nẵng được huy động 100% vừa thực hiện phòng chống dịch vừa phòng chống tội phạm. Ảnh: Thuỳ Trang
Lực lượng Công an tại Đà Nẵng được huy động 100% vừa thực hiện phòng chống dịch vừa phòng chống tội phạm. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top