Đà Nẵng: Trục vớt tàu chìm nhưng lại đổ lén chất thải xuống biển

Hiện trường vụ xả trộm chất thải xuống biển. Nguồn CACC
Hiện trường vụ xả trộm chất thải xuống biển. Nguồn CACC
Hiện trường vụ xả trộm chất thải xuống biển. Nguồn CACC
Lên top