Đà Nẵng: Tìm được tung tích nhóm côn đồ xông vào quán nhậu chém người