Đà Nẵng: Thưởng nóng cho Bộ đội biên phòng vì thành tích bắt ma túy

Ông Lê Trung Chinh (áo trắng) - Phó Chủ tịch  UBND TP Đà Nẵng trao khen thưởng cho lực lượng Bộ đội biên phòng. ảnh: H.Vinh
Ông Lê Trung Chinh (áo trắng) - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao khen thưởng cho lực lượng Bộ đội biên phòng. ảnh: H.Vinh
Ông Lê Trung Chinh (áo trắng) - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao khen thưởng cho lực lượng Bộ đội biên phòng. ảnh: H.Vinh
Lên top