Đà Nẵng phạt 2 người đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19

Đà Nẵng phạt 2 người đăng tin sai dịch về dịch COVID-19.
Đà Nẵng phạt 2 người đăng tin sai dịch về dịch COVID-19.
Đà Nẵng phạt 2 người đăng tin sai dịch về dịch COVID-19.
Lên top