Đà Nẵng: Một phụ nữ bị chém gần đứt lìa bàn tay trong tiệm game

Bàn tay trái của chị H. được khớp nối thành công.
Bàn tay trái của chị H. được khớp nối thành công.
Bàn tay trái của chị H. được khớp nối thành công.
Lên top