Đà Nẵng: Lời khai của kẻ nhiều lần cưỡng bức thiếu phụ