Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đà Nẵng: Lãnh án 30 năm tù vì tội hiếm dâm, giết người và cướp của

Mạc Văn Nhân tại tòa
Mạc Văn Nhân tại tòa