Đà Nẵng: Lãnh án 30 năm tù vì tội hiếm dâm, giết người và cướp của

Mạc Văn Nhân tại tòa
Mạc Văn Nhân tại tòa
Mạc Văn Nhân tại tòa
Lên top