Đà Nẵng khởi tố phiên dịch viên đưa chuyên gia rởm nhập cảnh trái phép

Đà Nẵng khởi tố phiên dịch viên đưa chuyên gia rởm nhập cảnh trái phép. Ảnh: CK
Đà Nẵng khởi tố phiên dịch viên đưa chuyên gia rởm nhập cảnh trái phép. Ảnh: CK
Đà Nẵng khởi tố phiên dịch viên đưa chuyên gia rởm nhập cảnh trái phép. Ảnh: CK
Lên top