Đà Nẵng: Kẻ gian vào phòng khách sạn “chôm” 300 triệu của du khách