Đà Nẵng: Hoãn phiên tòa xử giết người vì bị cáo không chịu nói

Bị cáo Thanh tại phiên tòa ngày 21.9. ảnh: H.V
Bị cáo Thanh tại phiên tòa ngày 21.9. ảnh: H.V
Bị cáo Thanh tại phiên tòa ngày 21.9. ảnh: H.V
Lên top