Đà Nẵng: Ham xem đá gà, nhóm người chia nhau tiền phạt 225 triệu đồng

Lên top