Đà Nẵng: Hai “nữ quái” làm giả sổ đỏ chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng

Công an bắt người phụ làm giả sổ đỏ chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng. Ảnh: Hữu Long
Công an bắt người phụ làm giả sổ đỏ chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng. Ảnh: Hữu Long
Công an bắt người phụ làm giả sổ đỏ chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng. Ảnh: Hữu Long
Lên top