Đà Nẵng giải cứu 4 thuyền viên bị bán, ép làm việc trên tàu cá

Các thuyền viên được lưc lượng chức năng Đà Nẵng giải cứu
Các thuyền viên được lưc lượng chức năng Đà Nẵng giải cứu
Các thuyền viên được lưc lượng chức năng Đà Nẵng giải cứu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top