Đà Nẵng: Công an tìm ra 500 triệu đồng tài sản bị trộm của người dân

Trao trả gần 500 triệu đồng tài sản cho người dân. Ảnh: Ngũ Hành
Trao trả gần 500 triệu đồng tài sản cho người dân. Ảnh: Ngũ Hành
Trao trả gần 500 triệu đồng tài sản cho người dân. Ảnh: Ngũ Hành
Lên top