Đà Nẵng: Công an nổ súng bắt nhóm thanh niên vác dao đi chém nhau

Công an nổ súng chỉ thiên bắt gọn 2 đối tượng mang dao đi chém nhau. Ảnh: CACC
Công an nổ súng chỉ thiên bắt gọn 2 đối tượng mang dao đi chém nhau. Ảnh: CACC
Công an nổ súng chỉ thiên bắt gọn 2 đối tượng mang dao đi chém nhau. Ảnh: CACC
Lên top