Đà Nẵng bị bác kháng cáo, thua kiện vụ huỷ đấu giá đất một doanh nghiệp

Đà Nẵng tiếp tục bị xử thua trong vụ huỷ đấu giá đất một doanh nghiệp.
Đà Nẵng tiếp tục bị xử thua trong vụ huỷ đấu giá đất một doanh nghiệp.
Đà Nẵng tiếp tục bị xử thua trong vụ huỷ đấu giá đất một doanh nghiệp.
Lên top