Đà Nẵng: Bắt nhóm người Trung Quốc thao túng chứng khoán qua mạng

Khách sạn Chula nơi nhóm người Trung Quốc thuê thực hiện. ảnh: V.X
Khách sạn Chula nơi nhóm người Trung Quốc thuê thực hiện. ảnh: V.X
Khách sạn Chula nơi nhóm người Trung Quốc thuê thực hiện. ảnh: V.X
Lên top