Đà Nẵng bắt nhóm lập sòng ở đám tang, bắt giữ người trái phép

Đà Nẵng bắt nhóm lập sòng ở đám tang, bắt giữ người trái phép.
Đà Nẵng bắt nhóm lập sòng ở đám tang, bắt giữ người trái phép.
Đà Nẵng bắt nhóm lập sòng ở đám tang, bắt giữ người trái phép.
Lên top