Đà Nẵng bắt đối tượng cướp giật dây chuyền, điện thoại

Đà Nẵng bắt đối tượng cướp giật dây chuyền, điện thoại. Ảnh: Công an Đà Nẵng
Đà Nẵng bắt đối tượng cướp giật dây chuyền, điện thoại. Ảnh: Công an Đà Nẵng
Đà Nẵng bắt đối tượng cướp giật dây chuyền, điện thoại. Ảnh: Công an Đà Nẵng
Lên top