Đà Nẵng bắt băng nhóm mua bán ma tuý liên tỉnh

Đà Nẵng bắt băng nhóm mua bán ma tuý liên tỉnh. Ảnh: Nguyễn Văn
Đà Nẵng bắt băng nhóm mua bán ma tuý liên tỉnh. Ảnh: Nguyễn Văn
Đà Nẵng bắt băng nhóm mua bán ma tuý liên tỉnh. Ảnh: Nguyễn Văn
Lên top