Đà Nẵng bắt 5 container hơn 100 tấn dược liệu nhập lậu từ Trung Quốc

Đà Nẵng bắt 5 container hơn 100 tấn dược liệu nhập lậu từ Trung Quốc. Ảnh: Hồ Văn
Đà Nẵng bắt 5 container hơn 100 tấn dược liệu nhập lậu từ Trung Quốc. Ảnh: Hồ Văn
Đà Nẵng bắt 5 container hơn 100 tấn dược liệu nhập lậu từ Trung Quốc. Ảnh: Hồ Văn
Lên top