Đà Lạt: Xử lý 2 người đạp CSGT để trốn kiểm tra phòng dịch COVID-19

Đối tượng chống người thi hành công vụ tại cơ quan công an. Ảnh Hồng Sơn
Đối tượng chống người thi hành công vụ tại cơ quan công an. Ảnh Hồng Sơn
Đối tượng chống người thi hành công vụ tại cơ quan công an. Ảnh Hồng Sơn
Lên top