Đà Lạt: Phát hiện kho lạnh có 800kg thịt lợn bốc mùi

Số thịt lợn được lực lượng chức năng niêm phong để xử lý. Ảnh: L.V
Số thịt lợn được lực lượng chức năng niêm phong để xử lý. Ảnh: L.V
Số thịt lợn được lực lượng chức năng niêm phong để xử lý. Ảnh: L.V
Lên top