Đà lạt: Phạt 40 triệu đồng vì thi công cầu đáy kính không phép

Thi công cầu đáy kính không phép tại Đà Lạt
Thi công cầu đáy kính không phép tại Đà Lạt
Thi công cầu đáy kính không phép tại Đà Lạt
Lên top