Đà Lạt: Cầu đáy kính bị đình chỉ vì xây dựng không phép

Cầu đáy kính tại Thung Lũng Tình Yêu Đà Lạt không có phép nhưng đã hoàn thiện 80%
Cầu đáy kính tại Thung Lũng Tình Yêu Đà Lạt không có phép nhưng đã hoàn thiện 80%
Cầu đáy kính tại Thung Lũng Tình Yêu Đà Lạt không có phép nhưng đã hoàn thiện 80%
Lên top