Đã kê biên nhiều tài sản của các bị cáo trong vụ Gang thép Thái Nguyên

Bị cáo Trần Trọng Mừng - cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên - bị xác định có vai trò cầm đầu. Ảnh: V.Dũng
Bị cáo Trần Trọng Mừng - cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên - bị xác định có vai trò cầm đầu. Ảnh: V.Dũng
Bị cáo Trần Trọng Mừng - cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên - bị xác định có vai trò cầm đầu. Ảnh: V.Dũng
Lên top