Đã đến lúc cần có nghị định riêng về cho vay qua App

Một trong những nạn nhân vay qua app. Ảnh: HC
Một trong những nạn nhân vay qua app. Ảnh: HC
Một trong những nạn nhân vay qua app. Ảnh: HC
Lên top