Đã có kết quả xác minh vụ ông Bùi Quang Tín rơi tử vong

Chung cư ông nơi Bùi Quang Tín rơi tử vong. Ảnh: HC
Chung cư ông nơi Bùi Quang Tín rơi tử vong. Ảnh: HC
Chung cư ông nơi Bùi Quang Tín rơi tử vong. Ảnh: HC
Lên top