Đã có kết quả giám định các gói tinh thể màu trắng dạt vào bờ biển

7 gói ma túy đựng trong thùng nhựa dạt bờ biển tỉnh Quảng Trị. Ảnh: BP.
7 gói ma túy đựng trong thùng nhựa dạt bờ biển tỉnh Quảng Trị. Ảnh: BP.
7 gói ma túy đựng trong thùng nhựa dạt bờ biển tỉnh Quảng Trị. Ảnh: BP.
Lên top