Đã có hướng dẫn xét xử tội phạm liên quan đến dịch bệnh COVID-19

Mọi hành vi trốn cách ly, giấu bệnh, kinh doanh trục lợi... đều bị xử lý hình sự.
Mọi hành vi trốn cách ly, giấu bệnh, kinh doanh trục lợi... đều bị xử lý hình sự.
Mọi hành vi trốn cách ly, giấu bệnh, kinh doanh trục lợi... đều bị xử lý hình sự.
Lên top