Đã bắt 2 nghi phạm cướp xe máy của nữ công nhân môi trường ở Hà Nội

Hai nghi phạm trong nhóm cướp xe máy của nữ công nhân môi trường gồm Dương và Hiếu (từ trái qua). Ảnh: CAHN
Hai nghi phạm trong nhóm cướp xe máy của nữ công nhân môi trường gồm Dương và Hiếu (từ trái qua). Ảnh: CAHN
Hai nghi phạm trong nhóm cướp xe máy của nữ công nhân môi trường gồm Dương và Hiếu (từ trái qua). Ảnh: CAHN
Lên top