Cựu tướng Phan Văn Vĩnh: “Đưa cả một đàn ong, tổ ong vào tay áo mình”

Bị cáo Phan Văn Vĩnh. Ảnh Tuấn Chung.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh. Ảnh Tuấn Chung.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh. Ảnh Tuấn Chung.
Lên top