Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ xin lỗi và nhận tội, mong sớm trở về chịu tang mẹ

Ông Nguyễn Thanh Hóa: Ảnh: Phạm Dự
Ông Nguyễn Thanh Hóa: Ảnh: Phạm Dự
Ông Nguyễn Thanh Hóa: Ảnh: Phạm Dự
Lên top