Cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh bị tòa tuyên 9 năm tù

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh được dẫn đến tòa.
Cựu tướng Phan Văn Vĩnh được dẫn đến tòa.
Cựu tướng Phan Văn Vĩnh được dẫn đến tòa.
Lên top