Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh thực sự day dứt và hết sức hối hận

Bị cáo Phan Văn Vĩnh đứng khai trước tòa. Ảnh Cao Nguyên.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh đứng khai trước tòa. Ảnh Cao Nguyên.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh đứng khai trước tòa. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top