Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh chăm chú nghiên cứu cáo trạng khi hầu tòa

Bị cáo Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc cáo trạng tại tòa. Ảnh CN.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc cáo trạng tại tòa. Ảnh CN.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc cáo trạng tại tòa. Ảnh CN.
Lên top