Cựu Tổng giám đốc Vinafood 2 tắc trách gây thiệt hại hơn 130 tỉ đồng

Khi làm giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh, Trần Văn Tâm đã có nhiều sai phạm. Ảnh: Trần Lưu.
Khi làm giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh, Trần Văn Tâm đã có nhiều sai phạm. Ảnh: Trần Lưu.
Khi làm giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh, Trần Văn Tâm đã có nhiều sai phạm. Ảnh: Trần Lưu.
Lên top