Cựu Tổng giám đốc VEAM tiếp tục bị khởi tố

Ông Trần Ngọc Hà khi còn đương chức.
Ông Trần Ngọc Hà khi còn đương chức.
Ông Trần Ngọc Hà khi còn đương chức.
Lên top