Cựu tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam hầu tòa

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Lên top