Cựu Tổng GĐ PVEP nhận hàng tỉ đồng nhưng "nghĩ là quà đối ngoại"

Bị cáo Đỗ Văn Khạnh (nguyên Tổng Giám đốc PVEP, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí - PVD) tại tòa. Ảnh PV
Bị cáo Đỗ Văn Khạnh (nguyên Tổng Giám đốc PVEP, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí - PVD) tại tòa. Ảnh PV
Bị cáo Đỗ Văn Khạnh (nguyên Tổng Giám đốc PVEP, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí - PVD) tại tòa. Ảnh PV
Lên top