Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh đủ sức khoẻ để hầu toà?

Ông Phan Văn Vĩnh.
Ông Phan Văn Vĩnh.
Ông Phan Văn Vĩnh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top