Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh đủ sức khoẻ để hầu toà?

Ông Phan Văn Vĩnh.
Ông Phan Văn Vĩnh.