Cựu thượng úy công an trong vụ án cài bẫy ma túy hầu tòa

Bà Nguyễn Thị Vững (áo cam) và Nguyễn Thị Vân (áo kẻ, phía sau) bị dẫn giải vào phòng xử án.
Bà Nguyễn Thị Vững (áo cam) và Nguyễn Thị Vân (áo kẻ, phía sau) bị dẫn giải vào phòng xử án.
Bà Nguyễn Thị Vững (áo cam) và Nguyễn Thị Vân (áo kẻ, phía sau) bị dẫn giải vào phòng xử án.
Lên top