Cựu thượng úy công an gài bẫy ma túy sắp hầu tòa

Nguyễn Thị Vững với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, tại phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Vân.
Nguyễn Thị Vững với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, tại phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Vân.
Nguyễn Thị Vững với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, tại phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Vân.
Lên top