Cựu thượng tá quân đội Út "Trọc" lần thứ 2 hầu toà

Cựu thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ - Út "Trọc" tại phiên tòa năm 2018. Ảnh: Việt Dũng.
Cựu thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ - Út "Trọc" tại phiên tòa năm 2018. Ảnh: Việt Dũng.
Cựu thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ - Út "Trọc" tại phiên tòa năm 2018. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top