Cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường sai phạm ra sao?

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khi bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an.
Cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khi bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an.
Cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khi bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an.
Lên top