Cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường bị bắt vì liên quan đến Út "trọc" - Đinh Ngọc Hệ

Từ trái sang phải: Út "trọc" - Đinh Ngọc Hệ, cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường.
Từ trái sang phải: Út "trọc" - Đinh Ngọc Hệ, cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường.
Từ trái sang phải: Út "trọc" - Đinh Ngọc Hệ, cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường.
Lên top