Cựu Thứ trưởng LĐTBXH cùng 5 đồng phạm bị đề nghị truy tố

Ông Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH bị đề nghị truy tố.
Ông Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH bị đề nghị truy tố.
Ông Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH bị đề nghị truy tố.
Lên top